TINGALI

(Jabur 146:2)

 1. 1. Puji Huwa

  Babarengan

  Sabab tos masihan kahirupan.

  Beurang peuting,

  Mashurkeun Yah,

  Muji kaasih jeung kawasa-Na.

  Hayu urang émbarkeun nami-Na.

 2. 2. Puji Huwa

  Babarengan.

  Mantenna ngadangu doa urang.

  Anu lemah

  Dikuatkeun,

  Didukung Huwa ku roh suci-Na.

  Hayu urang muji kawasa-Na.

 3. 3. Puji Huwa

  Babarengan.

  Mantenna sumber panglipur urang.

  Nu salempang,

  Ka Yah muntang.

  Karajaan-Na mungkas kasusah.

  Hayu urang muji bari bungah.