TINGALI

(Wahyu 11:15)

 1. 1. K’rajaan geus maréntah,

  Sadaya muji Putra.

  Di Sion, Yésus geus jadi Raja.

  Hayu sarurak bungah,

  Ngawih bari gumbira.

  Kristus Jurusalamet

  geus naék tahta.

  (REFREIN)

  Naon berkah ti Karajaan?

  Dunya pinuh bebeneran.

  Naon deui berkah K’rajaan?

  Hirup bagja salawasna.

  Puji Karajaan Huwa,

  Ngadeg salalanggengna.

 2. 2. Yésus Kristus ngawasa,

  Nu jahat rék binasa.

  Armagédon geus téréh laksana.

  Hayu urang ngawawar

  Sangkan jalma saladar.

  Bantu maranéhna

  mihak ka Yéhuwa.

  (REFREIN)

  Naon berkah ti Karajaan?

  Dunya pinuh bebeneran.

  Naon deui berkah K’rajaan?

  Hirup bagja salawasna.

  Puji Karajaan Huwa,

  Ngadeg salalanggengna.

 3.  3. Puji Raja nu mulya,

  Anu taya bandingna.

  Wewenangna ti Allah Yéhuwa.

  Anjeunna di sawarga

  Mundut welas asih Yah.

  Anjeunna bakal

  ngawasa sagalana.

  (REFREIN)

  Naon berkah ti Karajaan?

  Dunya pinuh bebeneran.

  Naon deui berkah K’rajaan?

  Hirup bagja salawasna.

  Puji Karajaan Huwa,

  Ngadeg salalanggengna.