TINGALI

(Lukas 5:13)

 1. 1. Ageungna kaasih Putra,

  Kersa ninggalkeun sawarga,

  Masihan waktuna

  Tur kaasihna,

  Merhatikeun jalma lemah.

  Nu gering seug dicageurkeun,

  Nu nalangsa ditegerkeun.

  Anjeunna ngalampahkeun tugasna,

  Réla ngomong, ”Kami daék.”

 2. 2. Anjeunna jadi tuladan

  Dina masihan bantuan.

  Ka jalma nu panggih

  Témbongkeun asih,

  Bantu ngaraket ka Gusti.

  Nu sedih, urang hatéan,

  Nu susah, urang tulungan.

  Ka randa sarta yatim pahatu,

  Urang ngomong, ”Kami daék.”