TINGALI

(2 Samuel 22:1-8)

 1. 1. Nun Yéhuwa, Allah Nu Mahakawasa,

  Ciciptaan Ama

  di saalam jagat.

  Teu aya nu nandingan lampah Ama,

  tangtuna

  Nu séjén teu daya.

  (REFREIN)

  Yéhuwa nyalametkeun nu satia,

  Lir gunung batu, Mantenna nyalindungan.

  Ku kawani, urang émbarkeun

  nami Huwa.

  Taya deui Jurusalamet,

  mung Yéhuwa.

 2. 2. Waktu dilingkung ku pati, abdi doa,

  ”Yéhuwa, pasihan

  abdi kakuatan.”

  Ti panglinggihan Ama, doa abdi

  kadangu,

  ”Jait abdi, Huwa.”

  (REFREIN)

  Yéhuwa nyalametkeun nu satia,

  Lir gunung batu, Mantenna nyalindungan.

  Ku kawani, urang émbarkeun

  nami Huwa.

  Taya deui Jurusalamet,

  mung Yéhuwa.

 3.  3. Ti sawarga sora Gusti ngageleger,

  Umat Gusti bungah,

  musuh mah ngeleper.

  Sadaya mahluk bakal nyaraksian

  buktina

  Gusti nyalindungan.

  (REFREIN)

  Yéhuwa nyalametkeun nu satia,

  Lir gunung batu, Mantenna nyalindungan.

  Ku kawani, urang émbarkeun

  nami Huwa.

  Taya deui Jurusalamet,

  mung Yéhuwa.