TINGALI

(Siloka 27:11)

 1. 1. Hé, para nonoman,

  nu dipikanyaah,

  Sing terus satia,

  hirup pikeun Ama.

  Buktikeun ka dunya

  jeung nu nyela Ama,

  Hidep rék ngabakti

  ku haté nu réla.

  (REFREIN)

  Hé, anaking, sing bijaksana,

  Pék sukakeun haté Ama.

  Tina haté, hidep ngawula,

  Milih jadi milik Ama.

 2. 2. Sing bungah sabab

  geus ngabaktikeun hirup,

  Najan nyieun salah,

  Ama siap nulung.

  Teu sual saha nu

  nguciwakeun hidep,

  Sing yakin Ama

  tetep nyaah ka hidep.

  (REFREIN)

  Hé, anaking, sing bijaksana,

  Pék sukakeun haté Ama.

  Tina haté, hidep ngawula,

  Milih jadi milik Ama.