TINGALI

(1 Petrus 1:​22)

 1. 1. Kanyaah téh sipat Allah

  Anu kacida pentingna,

  Nu kudu urang piboga

  Sangkan kamanah Yah.

  Kanyaah ti jero haté

  Teu bakal mentingkeun manéh,

  Tapi nyaah enya-enya

  Ka dulur saiman.

  Mun batur kasusahan,

  Urang siap méré bantuan,

  Jadi sobat sajati

  Nu sahaté sapikir.

  Yésus masihan tuladan

  Sangkan urang bisa paham

  Asih Huwa nu pohara.

  Conto welas asih Yah,

  Sing iklas mikanyaah.