TINGALI

(1 Yohanes 4:​7, 8)

 1. 1. Allah téh sipatna asih,

  Tuladan keur sadaya.

  Hayu témbongkeun kaasih

  Ka Allah jeung sasama.

  Yésus masihan tuladan,

  Nyaah ka jalma-jalma.

  Lamun nyonto asih Yésus,

  Tangtu hirup sugema.

 2. 2. Asih Yah ngajurung urang

  Mikanyaah nu lian.

  Najan éta téh teu gampang,

  Huwa bakal nulungan.

  Kanyaah mah teu sirikan,

  Sabar taya pegatna.

  Pikanyaah dulur urang,

  Pék rasakeun bungahna.

 3. 3. Piceun tina haté urang

  Kakeuheul tur amarah.

  Allah bakal nungtun urang

  Mikanyaah s’lawasna.

  Hayu nyonto asih Allah,

  Ku sagemblengna haté.

  Asih ka Yah jeung sasama,

  Éta asih sajati.