WARTA HADÉ—ÉDISI PALAJARAN Juli 2019

Bahan palajaran pikeun 2-29 Séptémber 2019

Siapkeun Diri ti Ayeuna pikeun Nyanghareupan Panganiayaan

Kumaha urang bisa leuwih wani dina nyanghareupan musuh?

Tetep Ibadah ka Yéhuwa Sanajan Dilarang

Urang kudu kumaha lamun ibadah urang ka Yéhuwa dilarang ku pamaréntah?

”Datangan Jalma-Jalma . . . Jaradikeun Murid Kami”

Ku naon tugas ngajadikeun murid téh penting pisan, jeung saran naon waé nu bisa ngabantu urang ngalaksanakeun tugas ieu?

Ngageuing Haté Jalma-Jalma nu Teu Paduli kana Agama

Kumaha carana ngabantu jalma-jalma nu teu paduli kana agama pikeun mikanyaah Allah tur jadi murid Kristus?

LIFE STORY

Berkah Yéhuwa Ngaleuwihan Angen-Angen Abdi

Pangalaman Manfred Tonak waktu jadi misionaris di Afrika ngabantu manéhna jadi sabar, puas, jeung boga sipat-sipat hadé séjénna.

Bener Kitu Yésus téh Maot keur Abdi?

Naha Sadérék pernah ngarasa euweuh hargaan? Kumaha cara ngalawan parasaan éta?