Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

WARTA HADÉ—ÉDISI PALAJARAN Januari 2017

Bahan palajaran pikeun 27 Pébruari nepi ka 2 April 2017.

”Sing Percaya ka PANGERAN, Lampahkeun nu Hade”

Yéhuwa resep nulungan urang, tapi Mantenna gé miharep urang ngalakukeun bagian urang. Kumaha ayat taunan 2017 ngabantu urang boga pandangan nu saimbang?

Ngahargaan Kurnia Kabébasan Milih

Naon nu diajarkeun Alkitab ngeunaan kabébasan milih? Kumaha cara urang ngahargaan kabébasan milih batur?

Pentingna Sipat Handap Asor

Nu siga kumaha sipat handap asor téh, sarta naon patalianana jeung sipat rendah haté? Ku naon sipat ieu téh penting?

Sadérék Bisa Tetep Handap Asor Sanajan Diuji

Kumaha urang bisa tetep handap asor sanajan kaayaan barobah, lamun aya nu nyawad atawa muji, jeung lamun rék nyieun putusan?

”Percayakeun ka Jelema anu Bisa Diandelkeun”

Kumaha nu kolot ngabantu nu ngora nyepeng leuwih loba tanggung jawab? Kumaha nu leuwih ngora ngahargaan ka sadérék nu leuwih pangalaman?

Naha Sadérék Apal?

Di jaman Alkitab, kumaha carana mamawa seuneu ka tempat nu jauh?