Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

WARTA HADÉ—ÉDISI PALAJARAN Méi 2017

Bahan palajaran pikeun 3-30 Juli 2017.

Mantuan ”nu Ngumbara” pikeun Nyembah ”PANGERAN Bari jeung Suka”

Kumaha cara nu bener pikeun ngawawar ka pangungsi nu can wanoh ka Yéhuwa?

Mantuan Barudak ti Kulawarga ”nu Ngumbara”

Lamun Sadérék kolot imigran, naon cara panghadéna pikeun mantuan barudak diajar ngeunaan Yéhuwa? Kumaha batur bisa mantuan?

Kanyaah Sadérék Ulah Nepi ka Leungit

Urang Kristen di abad kahiji aya nu kaleungitan kanyaahna nu mimiti. Naon nu bisa nguatkeun kanyaah urang ka Yéhuwa?

”Enya Hidep Nyaah ka Kami Leuwih ti nu Sejen?”

Yésus ngajar Simon Pétrus ngeunaan hal nu kudu diutamakeun. Naha éta bisa dilarapkeun ayeuna?

Bungahna Hirup Basajan

Naon nu ngageuing hiji pasangan pikeun hirup basajan? Kumaha carana? Ku naon hal éta ngabungahkeun maranéhna?

LIFE STORY

Jadi Tunarungu Teu Ngahalangan Kuring Ngajarkeun Bebeneran

Walter Markin téh tunarungu, tapi manéhna bagja jeung narima loba berkah dina ngawula Allah Yéhuwa.