Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

WARTA HADÉ—ÉDISI PALAJARAN Juni 2017

Bahan palajaran pikeun 31 Juli nepi ka 27 Agustus 2017.

Yéhuwa Sumber Panglipur dina Sagala Kasusah

Kasusah naon waé nu disanghareupan ku urang Kristen dina kahirupan kulawarga jeung perkawinan kiwari? Lamun Sadérék nu ngalaman hal éta, kumaha Sadérék bisa meunang panglipur ti Allah?

Cantélkeun Haté Sadérék kana Harta Rohani

Urang kudu ngahargaan harta naon, jeung kumaha carana?

Perhatikeun Masalah nu Leuwih Penting

Masalah penting naon nu disanghareupan ku kabéh manusa? Ku naon urang kudu nyaho kana masalah ieu?

Jungjung Kadaulatan Yéhuwa!

Naon pangaruhna ka kahirupan Sadérék lamun Sadérék ngangken Yéhuwa sabagé pangawasa nu sah di jagat raya?

Naha Sadérék Terang?

Naon sababna tukang dagang sasatoan di bait Yérusalém disebut ”begal” ku Yésus?

Naha Sadérék Daék Ngupayakeun Karukunan?

Jalma-jalma ngarepkeun karukunan. Tapi, lamun martabat jeung kadudukanana kaancam, loba nu osok keuheul atawa ambek. Kumaha supaya Sadérék teu siga kitu?