Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

WARTA HADÉ—ÉDISI PALAJARAN Desember 2018

Bahan palajaran pikeun 4 Pébruari nepi ka 3 Maret 2019.

”Dugi Patepang Deui di Pirdaus!”

Ceuk Sadérék, naon Pirdaus téh? Naha Sadérék ngarep-ngarepkeun Pirdaus?

Ajénan Naon nu ”Geus Dihijikeun ku Allah”

Naon hiji-hijina alesan nu aya dina Alkitab pikeun pepegatan jeung kawin deui?

Budak Ngora, Nu Nyiptakeun Hidep Hoyong Hidep Bagja

Opat hal naon nu bisa ngabagjakeun jeung nyukséskeun hirup budak ngora?

Budak Ngora, Hidep Bisa Sugema Hirupna

Kumaha kekecapan di Jabur 16 bisa ngabantu budak ngora meunangkeun kahirupan nu sugema ayeuna jeung salilana?

”Jalma anu Balalener Barungah ku Sagala Padamelan PANGERAN”

Kumaha urang bisa tetep bungah sanajan nyanghareupan kaayaan nu nyusahkeun?

Kahadéan Haté—Sipat nu Katémbong dina Ucap jeung Lampah

Kahadéan haté téh bagian tina buah padamelan roh. Kumaha urang bisa mekarkeun sipat alus ieu?