145:1-5

Waktu ngalenyepan kaagungan Yéhuwa nu teu aya watesna, Daud kajurung pikeun muji Mantenna salawasna

145:10-12

Saperti Daud, hamba-hamba Yéhuwa nu satia kajurung pikeun ngobrolkeun dadamelan Mantenna nu hébat

145:14

Daud yakin kana kahoyong jeung kamampuh Yéhuwa pikeun nulungan hamba-hamba-Na nu satia