48:17

  • Yéhuwa nunjukkeun ”jalan anu samistina” ka urang sangkan urang hirup bagja. Urang bakal meunang mangpaat lamun taat ka Mantenna.

”Berkah [”katengtreman”, NW] . . . lir walungan”

48:18

  • Yéhuwa jangji yén katengtreman urang bakal limpah jeung teu eureun-eureun lir walungan nu tara saat

”Kaunggulan [atawa, kahadéan] . . . lir ombak muru basisir”

  • Lalampahan urang nu hadé bisa jadi réa pisan lir ombak muru basisir