Harepan téh ibarat jangkar. (Ibr 6:19) Ku ayana harepan, iman urang moal lemah siga kapal nu kandas ku angin topan. (1Tim 1:18, 19) Topan atawa masalah bisa mangrupa kalemahan urang, masalah ékonomi, panyakit parna, dikantunkeun ku nu dipikanyaah, atawa hal séjén nu bisa nguji kasatiaan urang.

Lamun boga iman jeung harepan, berkah nu dijangjikeun téh jadi leuwih nyata. (2Kor 4:16-18; Ibr 11:13, 26, 27) Jadi, sangkan éta tetep nyata dina pikiran, urang kudu ngalenyepan harepan dina Firman Allah, teu sual urang bakal hirup di bumi atawa di sawarga. Ku kituna, urang bakal tetep bungah sanajan nyanghareupan cocoba.1Pet 1:6, 7.

SETÉL VIDÉO BERSUKACITALAH DALAM HARAPAN, TERUS BAHAS PANANYA-PANANYA DI HANDAP:

  • Ku naon urang kudu nyonto tuladan Musa?

  • Naon waé tanggung jawab kapala kulawarga?

  • Naon waé nu bisa dibahas dina Ibadah Kulawarga Sadérék?

  • Kumaha harepan bisa ngabantu Sadérék tetep kuat waktu nyanghareupan cocoba?

  • Naon nu diarep-arep ku Sadérék?