Parobahan nu dijangjikeun ku Yéhuwa di Yesaya pasal 65 téh bisa dipercaya lantaran basa Mantenna nyarioskeunana, jangji éta téh siga nu geus kalaksana.

Di langit anyar jeung bumi anyar, sagala kajadian nu ka tukang-tukang moal kainget-inget deui

65:17

Naon langit anyar téh?

  • Éta téh pamaréntahan anyar nu bakal ngawujudkeun kaayaan nu hadé di bumi

  • Éta téh diadegkeun taun 1914 waktu Kristus jadi Raja dina Karajaan Allah

Naon bumi anyar téh?

  • Kumpulan jalma ti rupa-rupa bangsa jeung basa nu daraék tunduk ka pamaréntahan nu anyar di sawarga

Kumaha urang bisa teu nginget-nginget deui sagala kajadian nu ka tukang-tukang?

  • Hal-hal nu nyababkeun urang jadi sangsara sacara méntal, pisik, jeung émosi bakal leungit

  • Jalma-jalma nu satia bakal hirup bagja lantaran unggal poé bakal ngalaman hal-hal nu nyenangkeun