Kahirupan téh hadiah nu luar biasa. Cara urang ngagunakeun hadiah ieu unggal poé nunjukkeun sakumaha gedé urang ngahargaanana. Sabagé Saksi Yéhuwa, urang hayang ngagunakeun bakat sarta kamampuh urang pikeun muji Yéhuwa, Sumbering Hirup urang. (Jab 36:10; Wahyu 4:11) Tapi, kasalempangan hirup sapopoé bisa nyababkeun karohanian urang lemah. (Mar 4:18, 19) Urang bisa mikirkeun, ’Naha abdi bener-bener geus méré nu panghadéna ka Yéhuwa?’ (Hos 14:2) Naha pagawéan abdi jadi halangan pikeun maju sacara rohani? Naon cita-cita rohani abdi? Kumaha supaya abdi bisa leuwih ngawula Yéhuwa?’ Lamun ningali aya kasempetan keur mekarkeun karohanian, geura ngadoa ménta bantuan Yéhuwa sarta luyukeun kahirupan Sadérék. Sadérék pasti bagja lamun muji Yéhuwa unggal poé!​—Jab 61:9.

Keur saha Sadérék ngagunakeun bakat Sadérék?

SETÉL VIDÉO GUNAKAN BAKATMU UNTUK YEHUWA, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA IEU:

  • Ku naon ngagunakeun bakat demi dunya Sétan téh percumah? (1Yoh 2:17)

  • Naon berkah-berkah keur jalma nu méré nu panghadéna ka Yéhuwa?

  • Kira-kira, dina dines naon bakat jeung kamampuh Sadérék bisa mangpaat?