TINGALI

9:24-27, NW

”70 MINGGU” (490 TAUN)

 • ”7 MINGGU” (49 TAUN)

  455 ”Parentah pikeun . . . ngawangun deui Yerusalem”

  406 Yérusalém diwangun deui

 • ”62 MINGGU” (434 TAUN)

 • ”HIJI MINGGU” (7 TAUN)

  29 Mésias datang

  33 Mésias ”dipaéhan”

  36 Ahir ”70 minggu”