Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Saurang sadérék nawarkeun risalah Hirup Deui di Tuvalu

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Oktober 2017

Conto Kecap Panganteur

Conto kecap panganteur nawarkeun Sadarlah! jeung ngajarkeun bebeneran ngeunaan kumaha cara urang mikanyaah Allah. Gunakeun conto ieu pikeun nyieun kecap panganteur sorangan.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Daniél Ngaramalkeun Datangna Mésias

Daniel pasal 9 ngajelaskeun rincian ngeunaan datangna Mésias. Nubuat ieu ngaramalkeun kajadian naon deui?

KAHIRUPAN KRISTEN

Carana Jadi Palajar Alkitab nu Rajin

Rajin diajar Alkitab bisa ngabantu Sadérék tetep satia sanajan aya cocoba. Tapi, kumaha cara ngamimitianana?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Geus Ngaramalkeun Mangsa Kahareup Raja-Raja

Yéhuwa ngagunakeun Daniél pikeun ngaramalkeun munculna jeung runtuhna karajaan-karajaan jeung para rajana di mangsa kahareup.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Resep kana Kanyaah nu Teu Laas, Naha Sadérék Boga?

Naon nu ngajurung urang boga kanyaah nu teu laas? Urang diajar naon ngeunaan pangalaman Hoséa jeung pamajikanana nu teu satia, Gomér?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Béré nu Panghadéna ka Yéhuwa

Lamun urang méré nu panghadéna ka Yéhuwa, Yéhuwa bakal senang, urang gé meunang mangpaat. Naon nu ditingali ku Yéhuwa ngeunaan kurban nu panghadéna?

KAHIRUPAN KRISTEN

Hirup Demi Muji Yéhuwa!

Kahirupan téh hadiah nu luar biasa. Urang hayang ngagunakeun bakat jeung kamampuh urang pikeun muji jeung ngamulyakeun Yéhuwa, Sumbering Hirup urang.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

”Anak Maraneh Lalaki Awewe Bakal Ngucapkeun Amanat”

Kumaha abdi bisa ngarojong jalma-jalma nu kaistrén dina nepikeun nubuat ti Allah?