Yéhuwa layak diandelkeun ku urang. Harti nami-Na bisa ngayakinkeun urang yén Mantenna sanggup nyumponan sagala jangji-Na. Sangkan bisa leuwih ngandelkeun Yéhuwa, doa téh penting pisan. Siloka pasal 3 ngayakinkeun urang yén lamun ngandel ka Yéhuwa, Mantenna bakal ngaberkahan urang ku cara ”nuduhkeun jalan nu lempeng”.

Jalma nu ngarasa pinter sorangan . . .

3:5-7

  • langsung nyieun putusan, teu nyuhunkeun bingbingan Yéhuwa heula

  • ngandelkeun kanyaho sorangan atawa pamikiran dunya

Jalma nu ngandelkeun Yéhuwa . . .

  • ngaraketkeun diri ka Mantenna ku cara diajar Alkitab, ngalenyepanana, jeung ngadoa

  • néangan bingbingan Mantenna ku cara nalungtik prinsip-prinsip Alkitab dina nyieun putusan

MANA NU NGAGAMBARKEUN DIRI KURING WAKTU NYIEUN PUTUSAN?

KAHIJI: Nyieun putusan anu ceuk kuring pangbenerna

KAHIJI: Néangan bingbingan Yéhuwa ku cara ngadoa jeung palajaran pribadi

KADUA: Nyuhunkeun Yéhuwa ngaberkahan putusan kuring

KADUA: Nyieun putusan nu saluyu jeung prinsip-prinsip Alkitab