TINGALI

Naon sababna? Sabab hikmat bisa nungtun urang ka jalan nu bener jeung ngajaga kahirupan. Hikmat ogé bisa mawa pangaruh nu alus kana cara pikir, ucap, jeung laku lampah urang.

Hikmat ngajauhkeun urang tina sipat adigung

16:18, 19

  • Jalma nu boga hikmat sadar mung Yéhuwa nu jadi Sumber sagala hikmat

  • Jalma nu suksés atawa nu dibéré loba tanggung jawab di sidang kudu leuwih ati-ati kana sipat adigung jeung angkuh

Hikmat ngahasilkeun ucapan nu ngagedékeun haté

16:21-24

  • Jalma nu boga hikmat nilik kahadéan batur sarta moal ngagogoréng batur

  • Ucapan jalma nu boga hikmat amis ibarat madu, bisa ngayakinkeun batur, jeung moal kasar atawa matak pipaséaeun