6:1-7; 7:58–8:1

Loba jalma nu kakara dibaptis cicing leuwih lila di Yérusalém, kaasup randa-randa nu ngomong maké basa Yunani. Tapi, para randa ieu narima kateuadilan di sidang. Naha maranéhna pecat iman, atawa sabar ngadagoan Yéhuwa ngalempengkeun masalahna?

Stépanus dibalédogan ku batu sarta sidang dikaniaya mani kacida. Kajadian-kajadian ieu nyababkeun urang Kristen di Yérusalém sumebar ka Yudéa jeung Samaria. Naha maranéhna jadi sieun ngawawar?

Ku bantuan Yéhuwa, urang Kristen di sidang nu anyar ieu bisa teger jeung terus maju.​—Ras 6:7; 8:4.

PÉK PIKIRKEUN, ’Kumaha sikep abdi waktu keur nyanghareupan tangtangan?’