Buku Rasul pasal 5 nyaritakeun yén urang Kristen abad kahiji indit ka bait pikeun nguarkeun warta hadé, sabab di ditu maranéhna bisa panggih jeung loba jalma. (Ras 5:19-21, 42) Kiwari, urang gé ningali hasil-hasil nu alus tina kasaksian di tempat umum maké rak roda.

TONGTON VIDÉO MANGPAATNA MÉRÉ KASAKSIAN KU RAK RODA, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA DI HANDAP:

  • Iraha jeung kumaha kasaksian di tempat umum maké rak roda dimimitian?

  • Naon kaunggulan rak roda ti batan méja?

  • Urang diajar naon tina pangalaman Mi Jung You?

  • Kumaha pangalaman Jacob Salomé némbongkeun mangpaatna kasaksian di tempat umum maké rak roda?

  • Tina pangalaman Annies jeung salakina, urang diajar naon sangkan bisa méré kasaksian nu alus?