5:6, 14, 15

Naon hartina datang ka Yéhuwa?

  • Hartina urang terus diajar ngeunaan Yéhuwa sarta hirup luyu jeung papakon-Na

Naon balukarna waktu urang Israil teu datang ka Yéhuwa?

  • Maranéhna jadi teu ”ijid kana kajahatan” jeung teu’mikaresep lampah nu bener’

  • Maranéhna ngan mikirkeun kasenangan sorangan

  • Maranéhna embung ngadéngékeun bingbingan Yéhuwa

Naon nu disadiakeun ku Yéhuwa pikeun ngabantu urang datang ka Mantenna?