Dina Firman-Na, Yéhuwa geus nyadiakeun kisah-kisah ngeunaan lalaki jeung awéwé nu iman supaya urang meunang palajaran penting. (Rum 15:4) Sadérék diajar naon tina buku Yunus? Tongton vidéo Ibadat Keluarga: Yunus—Belajar dari Belas Kasihan Yehuwa, terus jawab pananya-pananya di handap:

  • Masalah naon nu dialaman ku tilu pawarta nu aya dina vidéo?

  • Kumaha buku Yunus bisa ngalilipur urang lamun urang pernah narima disiplin atawa kaleungitan hak istiméwa? (1Sam 16:7; Yun 3:1, 2)

  • Kumaha kisah Yunus bisa ngabantu urang tetep positif ngeunaan daérah dines urang? (Yun 4:11; Mat 5:7)

  • Kumaha pangalaman Yunus bisa nguatkeun urang waktu urang gering ripuh? (Yun 2:1, 2, 7, 9)

  • Naon mangpaatna lamun urang getol maca sarta ngalenyepan Alkitab?