Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Nawarkeun brosur Kulawarga Bagja di Georgia

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN November 2017

Conto Kecap Panganteur

Conto kecap panganteur nawarkeun Warta Pikabungaheun jeung ngajarkeun bebeneran ngeunaan nami Allah. Gunakeun conto ieu pikeun nyieun kecap panganteur sorangan.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

”Geura Datang ka PANGERAN Sangkan Rahayu”

Naon hartina datang ka Allah? Naon palajaranana keur urang ngeunaan urang Israil nu teu datang ka Yéhuwa?

KAHIRUPAN KRISTEN

Ningkatkeun Kamampuh Dines Urang—Ngadatangan Deui

Kumaha supaya Sadérék bisa mahir ngadatangan deui? Mekarkeun minat manéhna, siapkeun hiji topik unggal datang, sarta terus pikirkeun tujuan Sadérék.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Diajar tina Kasalahan Sadérék

Kisah Yunus némbongkeun yén Yéhuwa mikawelas urang sanajan urang nyieun kasalahan. Mantenna miharep urang diajar tina kasalahan, terus barobah.

KAHIRUPAN KRISTEN

Palajaran tina Buku Yunus

Ngalenyepan pangalaman Yunus bisa ngabantu waktu urang leutik haté, ngalempengkeun pandangan négatif ngeunaan dines, sarta nengtremkeun haté liwat doa.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Miharep Naon ti Urang?

Naon patalina antara ibadah urang sarta sosobatan urang jeung dulur saiman?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Tetep Waspada jeung Aktif Sacara Rohani

Sigana mustahil Babul bisa ngancurkeun Yuda. Tapi, ramalan éta bakal tetep laksana. Habakuk kudu ngadagoan ku cara tetep waspada jeung aktif sacara rohani.

KAHIRUPAN KRISTEN

Tetep Waspada jeung Aktif Sacara Rohani Waktu Aya Parobahan

Waktu aya parobahan nu ngaganggu ibadah jeung ngaruksak sosobatan urang jeung Yéhuwa, kumaha supaya urang tetep waspada jeung aktif sacara rohani?