Yéhuwa hoyong urang ngarasa sugema waktu digawé, Mantenna gé ngajarkeun kumaha carana. Urang bisa ngarasa sugema waktu digawé lamun boga cara pikir nu bener.

Sadérék bisa ngarasa sugema waktu digawé lamun . . .

3:13; 4:6

  • miboga cara pikir nu positif

  • mikirkeun mangpaat pagawéan Sadérék keur batur

  • digawé enya-enya, tapi sanggeusna réngsé, pikirkeun kulawarga jeung ibadah Sadérék