Yésus bisa méré kasaksian teu resmi ka awéwé Samaria sabab anjeunna ngajak ngobrol éta awéwé ti heula. Kumaha urang bisa ningkatkeun kamampuh pikeun ngajak ngobrol batur nu teu dikenal?

  • Sing soméah waktu ngajak ngobrol batur. Sanajan capé, Yésus ngajak ngobrol ku ménta cai inum. Jadi, Sadérék ogé bisa ngamimitian obrolan, misalna ku ngucapkeun salam. Sanggeusna, Sadérék bisa waé ngobrolkeun cuaca atawa hal-hal nu anyaran kajadian. Inget, tujuan mimitina téh pikeun ngajak ngobrol wungkul, jadi bahas hal-hal nu katingalina bakal dipikaresep ku éta jalma. Lamun teu digugu, ulah kuciwa. Cobaan deui ka nu séjén. Pék ménta kawani ka Yéhuwa.​—Neh. 2:4; Ras. 4:29.

  • Tingali mun aya kasempetan pikeun nguarkeun warta hadé, tapi ulah gurung gusuh. Urang kudu ngajaga obrolanana tetep ngeunaheun. Sabab lamun Sadérék maksakeun hiji topik, éta jalma bisa ngarasa risi jeung embung ngobrol deui. Ulah leutik haté lamun obrolan kaburu enggeusan saacan Sadérék méré kasaksian. Lamun Sadérék kaburu geumpeur saacan méré kasaksian teu resmi, pék cobaan ngajak ngobrol batur ti heula, ulah mikir kudu méré kasaksian. [Setél jeung bahas vidéo 1.]

  • Jieun kasempetan pikeun méré kasaksian ku nyaritakeun iman Sadérék, supaya batur kageuing pikeun nanya. Yésus ngomongkeun hal nu ngageuing éta awéwé pikeun nanya. Ngan ku ngajawab pananya-pananya éta awéwé, Yésus geus nguarkeun warta hadé. [Setél jeung bahas vidéo 2, terus setél jeung bahas vidéo 3.]