Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Méré kasaksian teu resmi di Korea Selatan

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Séptémber 2018

Conto Bahasan

Conto bahasan ngeunaan parasaan Allah ka jalma-jalma.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Mujijat Yésus nu Mimiti

Mujijat Yésus nu mimiti némbongkeun sipat anjeunna.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yésus Méré Kasaksian ka Awéwé Samaria

Pikeun méré kasaksian teu resmi, Yésus méré misil ngeunaan kagiatan sapopoé éta awéwé.

KAHIRUPAN KRISTEN

Ningkatkeun Kamampuh Dines Urang—Ngajak Ngobrol Sangkan Bisa Méré Kasaksian

Kumaha urang bisa ningkatkeun kamampuh urang pikeun ngajak ngobrol batur nu teu dikenal?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Tuturkeun Yésus ku Niat nu Bener

Sababaraha murid teu percaya deui jeung ninggalkeun Yésus lantaran maranéhna nuturkeun Yésus ku niat numentingkeun diri.

KAHIRUPAN KRISTEN

Teu Aya nu Kapiceun

Saperti Yésus, urang bisa ngahargaan sasadiaan ti Yéhuwa lamun teu ngahambur-hambur.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yésus Méré Kamulyaan ka Bapana

Tujuan utama Yésus téh ngalaksanakeun sagala tugas ti Allah Yéhuwa.

KAHIRUPAN KRISTEN

Sing Rendah Haté tur Sadar Diri Kawas Kristus

Kumaha urang bisa nyonto Yésus waktu narima tanggung jawab atawa hak istiméwa di sidang?