●○○ NGAWAWAR

Pananya: Naha Kitab Suci téh geus tinggaleun jaman?

Ayat: 2Tim 3:16

Topik Saterusna: Naha Kitab Suci téh papalingpang jeung élmu alam?

○●○ NGADATANGAN NU KAHIJI

Pananya: Naha Kitab Suci téh papalingpang jeung élmu alam?

Ayat: Ayub 26:7

Topik Saterusna: Naha naséhat Kitab Suci téh aya mangpaatna keur urang?

○○● NGADATANGAN NU KADUA

Pananya: Naha naséhat Kitab Suci téh aya mangpaatna keur urang?

Ayat: Sil 14:30

Topik Saterusna: Naha Kitab Suci geus ngaramalkeun ngeunaan mangsa kahareup sacara akurat?