KU NAON PENTING? Yésus ngajarkeun yén kanyaah bakal jadi ciri murid-muridna. (Yoh 13:34, 35) Pikeun némbongkeun kanyaah saperti Kristus, urang kudu merhatikeun kapentingan batur sarta henteu gancang ambek.​—1Kor 13:5.

CARA NGALAKUKEUNANA:

  • Waktu aya nu ngomong atawa ngalakukeun hal nu nganyenyeri haté urang, ulah buru-buru némbalan, tapi pikirkeun heula ku naon manéhna bisa kitu sarta naon balukar tina tindakan urang engkéna.​—Sil 19:11

  • Inget yén urang kabéh teu sampurna, jadi lumrah lamun sakapeung urang ngomong atawa nyieun tindakan nu matak kaduhung

  • Geura réngsékeun masalahna

TONGTON VIDÉO ”SING SILIH PIKANYAAH”—ULAH MENTINGKEUN DIRI JEUNG GANCANG AMBEK, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA IEU:

  • Naon nu némbongkeun yén Larry buru-buru teuing némbalan Tom?

  • Lantaran teu buru-buru némbalan, kumaha Tom bisa nyingkahan masalah?

  • Kumaha jawaban Tom nu lemah lembut bisa nyieun kaayaan jadi leuwih tenang?

Naon mangpaatna keur sidang lamun urang teu gancang ambek?