Di sakola, naha hidep sok sieun mun rék nyarita yén hidep téh saurang Saksi Yéhuwa atawa mun rék nyarita ngeunaan Yéhuwa? Kumaha supaya hidep bisa boga kawani pikeun méré nyaho batur? (1Tes 2:2) Ku naon hidep kudu nyarita ngeunaan Yéhuwa ka batur? Sanggeus nongton vidéo Yehuwa Bisa Buat Kamu Berani, jawab pananya-pananya ieu:

  1. Kisah Alkitab naon nu ngabantu Sofia jadi wani?

  2. Sofia meunang mangpaat naon ti latihan méré kasaksian?

  3. Ku naon hidep kudu nyarita ngeunaan Yéhuwa ka batur sakola?

  4. Keur nu geus tamat sakola, urang diajar naon tina vidéo ieu?