5:1, 2, 5, NW, 6-13

Ku naon mecat saurang jalma téh bisa disebut bukti kanyaah, padahal mawa kasedih?

Dipecatna saurang jalma téh bukti kanyaah ka . . .

  • Yéhuwa, sabab ngahormat nami suci-Na.​—1Pet 1:15, 16

  • sidang, sabab ngalindungan sidang tina pangaruh nu ngaruksak.​—1Kor 5:6

  • jalma nu dosa, sabab ngabantu manéhna supaya éling deui.​—Ibr 12:11

Kumaha Sadérék bisa ngagedékeun haté dulur saiman nu anggota kulawargana dipecat