15:4-7

Salah sahiji carana Yéhuwa ngalilipur jeung ngabantu urang tabah téh nyaéta ku Firman-Na. Kumaha tuladan jalma-jalma nu dicaritakeun dina Alkitab ieu bisa ngalilipur jeung ngagedékeun haté urang?

  • Nuh

  • Yusup

  • Daud