Setél vidéo Dekatnya Akhir Sistem Ini, terus jawab pananya-pananya di handap ieu nu dumasar kana Mateus 24:34.

  • Naon ”sakabeh perkara” téh?

  • Naon nu ngabantu urang pikeun paham kana hartina ”jelema-jelema anu harirup ayeuna [”génerasi”, NWT]” tina Budalan 1:6?

  • Génerasi mana nu dimaksud ku Yésus?

  • Dua kelompok naon nu ngajadi génerasi ieu?

  • Kumaha kekecapan Yésus némbongkeun yén urang bener-bener hirup dina panungtungan ahir jaman?