Dina ahir jaman ieu, kabéh umat Allah ngalaman masalah beurat nu ibarat cucuk di jero awak. (2Tim 3:1) Kumaha urang bisa terus ngandel ka Yéhuwa sangkan sanggup nyanghareupan masalah-masalah ieu? Tongton vidéo Nu Lolong Bakal Bisa Nenjopikeun ningali upaya Talita Alnashi jeung kolotna, terus jawab pananya-pananya di handap:

  • Naon nu jadi ”cucuk di jero awak” Talita?

  • Naon waé jangji Alkitab nu ngabantu Talita jeung kolotna tetep boga sikep nu positif?

  • Kumaha kolot Talita ngandel ka Yéhuwa sanggeus Talita dioperasi?

  • Kumaha kolot Talita ngagunakeun sasadiaan ti organisasi pikeun ngabantu Talita nyaah ka Allah?

  • Sanajan boga ”cucuk di jero awak”, kumaha Talita némbongkeun yén manéhna terus rumaket ka Allah?

  • Kumaha tuladan Talita ngagedékeun haté Sadérék?