●○○ NGAWAWAR

Pananya: Kumaha kaayaan urang sanggeus maot?

Ayat: Pan 9:5

Topik Saterusna: Naha maot téh ahir tina sagalana?

○●○ NGADATANGAN NU KAHIJI

Pananya: Naha maot téh ahir tina sagalana?

Ayat: Ayub 14:14, 15

Topik Saterusna: Waktu Gusti ngahirupkeun deui nu maraot, bakal kumaha kahirupan téh?

○○● NGADATANGAN NU KADUA

Pananya: Waktu Gusti ngahirupkeun deui nu maraot, bakal kumaha kahirupan téh?

Ayat: Yes 32:18

Topik Saterusna: Kumaha Gusti ngawujudkeun katengtreman di sakuliah bumi?