6:11-17

Rasul Paulus nyaruakeun urang Kristen jeung prajurit nu keur perang. Nu dilawan ku urang téh ”roh-roh jahat”. Bisa jadi urang katingali lemah jeung babari diserang, tapi urang bisa unggul ku bantuan Yéhuwa lamun urang maké sakabéh pakarang perang ti Mantenna.

Naon waé pakarang perang dina gambar, sarta masing-masing disaruakeun jeung naon?

PIKEUN DILENYEPAN: Naha pakarang perang abdi geus lengkep?