Yésus méré tuladan pikeun dipiconto, pangpangna waktu urang nyanghareupan tangtangan atawa panganiayaan. (1Pet 2:21-23) Waktu dihina Yésus tara ngabales, malah dina kaayaan nu sangsara ogé anjeunna teu ngabales. (Mar 15:29-32) Ku naon anjeunna bisa teger? Anjeunna boga tékad pikeun ngalampahkeun kahoyong Yéhuwa. (Yoh 6:38) Anjeunna museurkeun pikiranana kana ”kabagjaan nu bakal datang”.​—Ibr 12:2.

Kumaha mun urang ngalaman kateuadilan lantaran iman urang? Urang Kristen sajati mah teu ’ngabales’ nu goréng ku nu goréng. (Rum 12:14, 17) Lamun nyonto kategeran Yésus, urang bakal bagja sabab nyaho éta nyukakeun Allah.​—Mat 5:10-12; 1Pet 4:12-14.

SETÉL VIDÉO NAMA YEHUWA YANG PALING PENTING, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA DI HANDAP:

  • Kumaha pamajikan Sadérék Pötzinger * ieu bijaksana ngagunakeun waktuna basa keur dikurung sorangan?

  • Kasangsaraan naon waé nu dialaman ku Sadérék Pötzinger jeung pamajikanana di kamp-kamp konséntrasi?

  • Ku naon maranéhna bisa teger?

Sanajan sangsara, sing enya-enya nyonto tuladan Kristus

^ par. 6 Bisa ogé dibaca Poetzinger.