• Kawih 95 jeung Doa

 • Bubuka (3 men. atawa kurang)

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

 • Nubuat Kalaksana dina Diri Yésus”: (10 men.)

  • Mar 15:3-5—Anjeunna teu ngajawab waktu dituduh

  • Mar 15:24, 29, 30—Pakéanana dilotrékeun, anjeunna ogé dipoyokan (catetan nwtsty-E pikeun Mar 15:24, 29)

  • Mar 15:42, 43, 46—Anjeunna dimakamkeun bareng jeung nu beunghar (catetan nwtsty-E pikeun Mar 15: 42, 43)

 • Néangan Permata Rohani: (8 men.)

  • Mar 15:25—Ku naon waktu nu dicatet basa Yésus dipakukeun dina tihang téh béda-béda? (catetan nwtsty-E)

  • Mar 16:8—Ku naon Terjemahan Dunia Baru henteu ngasupkeun catetan ahir panjang atawa pondok dina Injil Markus? (catetan nwtsty-E)

  • Tina ayat-ayat minggu ieu, Sadérék bisa diajar naon ngeunaan Yéhuwa?

  • Tina ayat-ayat minggu ieu, Sadérék manggihan permata rohani naon deui?

 • Maca Alkitab: (4 men. atawa kurang) Mar 15:1-15

NGUPAYAKEUN DIRI DINA NGAWAWAR

KAHIRUPAN KRISTEN