TONGTON VIDÉO KEMBALINYA ANAK YANG HILANG, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA DI HANDAP:

 • Naon nu némbongkeun yén sosobatan David jeung Yéhuwa lalaunan beuki ruksak, sarta kumaha kulawargana jeung kokolot ngabantu manéhna?

 • Kumaha salaki pamajikan Barker jadi conto nu alus pikeun kolot?

 • Tina vidéo ieu, urang diajar naon ngeunaan . . .

  • ngabaktikeun kahirupan pikeun pagawéan?

  • pergaulan goréng?

  • ngadéngékeun naséhat?

  • tobat jeung pangampura?