• Kawih 100 jeung Doa

 • Bubuka (3 men. atawa kurang)

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

 • Misil ngeunaan Urang Samaria nu Bageur”: (10 men.)

  • Luk 10:29-32—Saurang imam jeung urang Léwi henteu nulungan sasama urang Yahudi nu geus dirampog [Setél média nwtsty-E pikeun Lukas 10:30.] (w02-IN 1/9 16-17 ¶14-15)

  • Luk 10:33-35—Urang Samaria némbongkeun kanyaah nu luar biasa ka jalma nu dirampog (catetan nwtsty-E pikeun Luk 10:33, 34)

  • Luk 10:36, 37—Urang kudu némbongkeun kanyaah ka kabéh jalma sanajan kelas sosial, kaom, jeung sélér bangsana béda jeung urang (w98-IN 1/7 31 ¶2)

 • Néangan Permata Rohani: (8 men.)

  • Luk 10:18—Naon maksud Yésus waktu ngomong ka 70 muridna, ”Katenjo ku Kami Iblis teh ragrag ti sawarga kawas kilat”? (catetan nwtsty-E; w08-IN 15/3 31 ¶11)

  • Luk 11:5-9—Tina misil ngeunaan lalaki nu keukeuh, urang diajar naon ngeunaan doa? (catetan nwtsty-E)

  • Tina ayat-ayat minggu ieu, Sadérék bisa diajar naon ngeunaan Yéhuwa?

  • Tina ayat-ayat minggu ieu, Sadérék manggihan permata rohani naon deui?

 • Maca Alkitab: (4 men. atawa kurang) Luk 10:1-16

NGUPAYAKEUN DIRI DINA NGAWAWAR

 • Ngawawar: (2 men. atawa kurang) Mimitian ku ngagunakeun conto bahasan. Nyanghareupan jalma nu boga pandangan salah nu umum.

 • Ngadatangan nu Kahiji: (3 men. atawa kurang) Mimitian ku ngagunakeun conto bahasan. Nu boga imah ngomong yén manéhna keur dahar.

 • Vidéo Ngadatangan nu Kadua: (5 men.) Setél jeung bahas vidéona.

KAHIRUPAN KRISTEN