●○○ NGAWAWAR

Pananya: Kumaha carana sangkan salaki pamajikan boga perkawinan nu kuat?

Ayat: Epe 5:33

Topik Saterusna: Kumaha kolot bisa ngalatih budakna supaya boga tanggung jawab?

○●○ NGADATANGAN NU KAHIJI

Pananya: Kumaha kolot bisa ngalatih budakna supaya boga tanggung jawab?

Ayat: Sil 22:6

Topik Saterusna: Kumaha carana supaya budak ngora bisa nyingkahan masalah?

○○● NGADATANGAN NU KADUA

Pananya: Kumaha carana supaya budak ngora bisa nyingkahan masalah?

Ayat: Sil 4:5, 6

Topik Saterusna: Kumaha urang bisa meunangkeun naséhat nu bijaksana pikeun kahirupan sapopoé?