27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Sanajan keur jadi tahanan, Paulus teu eureun ngawawar. Basa di kapal, manéhna ngawawar ka para palaut jeung panumpang séjénna. Sanggeus kapal ancur jeung nepi di Malta, manéhna terus néang kasempetan pikeun méré kasaksian ka jalma-jalma nu dicageurkeun ku manéhna. Terus, ngan tilu poé sanggeus nepi di Rum, manéhna ngumpulkeun pamingpin-pamingpin bangsa Yahudi sarta méré kasaksian. Salila dua taun ditawan di imah tahanan gé, manéhna terus ngawawar ka saha waé nu datang.

Sanajan kawates, naon nu bisa dilakukeun ku Sadérék pikeun terus nguarkeun warta hadé?