ALKITAB TÉH NAON?

Pananya: Seueur jalmi nyarios mun Kitab Suci téh tos tinggaleun jaman, tapi nu sanés percaya mun éta téh masih aya mangpaatna. Saur Sadérék kumaha?

Ayat: 2Tim 3:16, 17

Nawarkeunana: Dina bacaan ieu, aya naséhat-naséhat praktis tina Kitab Suci sarta bukti-bukti nu ngayakinkeun urang yén eusi Kitab Suci téh tiasa dipercaya.

NGAJARKEUN BEBENERAN

Pananya: Naha ahir dunya téh geus deukeut?

Ayat: Mat 24:3, 7, 14

Bebeneran: Ramalan Kitab Suci nunjukkeun yén ayeuna urang hirup di ahir jaman. Tapi, éta téh justru warta hadé lantaran moal lami deui urang bakal hirup di dunya nu langkung saé.

BENARKAH KEHIDUPAN DICIPTAKAN?

Pananya: Saur Sadérék, mana nu langkung asup akal, kahirupan téh diciptakeun ku Allah atanapi ujug-ujug aya?

Nawarkeunana: Dina bacaan ieu, aya bukti-bukti nu ngayakinkeun seueur jalmi ngeunaan ayana Nu Nyipta. Engké abdi badé dongkap deui pikeun ngabahas patarosan dina kaca 29, ”Pentingkah apa yang Anda percayai?”

KECAP PANGANTEUR KURING

Paké conto nu aya pikeun nyieun kecap panganteur Sadérék sorangan.