40:29-31

  • Manuk galudra bisa ngapung mangjam-jam lantaran ngamangpaatkeun jalur hawa panas nu naék ka awang-awang, nu disebut térmal. Sanggeus manggihan térmal, manéhna puputeran dina jalur éta sangkan awakna mumbul ka luhur. Sanggeus aya di luhur, galudra éta hiber ka jalur séjénna cara tadi. Kitu saterusna

  • Sakumaha manuk galudra nu ngapungna teu maké loba tanaga, kitu ogé urang bisa sanggup ngawula lantaran kakuatan ti Allah