17:2, 3, 17, 22, 23

Kumaha urang bisa nyonto tuladan Rasul Paulus?

  • Urang bisa ngagunakeun ayat Alkitab sarta milih topik nu cocog pikeun tukeur pikiran jeung jalma-jalma

  • Urang bisa ngawawar di mana waé aya jalma jeung iraha waé

  • Saacan méré kasaksian, urang bisa bijaksana ku cara merhatikeun heula naon kapercayaan batur