Urang diajar naon tina carana éta masalah diréngsékeun?

15:1, 2—Sing sabar jeung rendah haté. Paulus jeung Barnabas henteu ngaréngsékeun sorangan masalahna, tapi néangan bingbingan ti organisasi Yéhuwa.

15:28, 29—Percaya ka organisasi Yéhuwa. Sidang Kristen yakin yén Yéhuwa bakal méré bingbingan liwat roh suci jeung Kristus Yésus.

16:4, 5—Sing taat. Sidang-sidang jadi leuwih maju sanggeus nuturkeun bingbingan ti badan pingpinan.