●○○ NGAWAWAR

Pananya: Naon tujuan hirup téh?

Ayat: Kaj 1:27, 28

Topik Saterusna: Ku naon urang bisa yakin yén Allah bakal ngalaksanakeun tujuana-Na?

○●○ NGADATANGAN NU KAHIJI

Pananya: Ku naon urang bisa yakin yén Allah bakal ngalaksanakeun tujuana-Na?

Ayat: Yos 21:45

Topik Saterusna: Naon jangji Allah pikeun mangsa kahareup?

○○● NGADATANGAN NU KADUA

Pananya: Naon jangji Allah pikeun mangsa kahareup?

Ayat: Wahyu 21:4

Topik Saterusna: Kumaha supaya urang bisa narima berkah-berkah nu dijangjikeun ku Allah?