●○○ NGAWAWAR

Pananya: Di mana urang bisa meunang naséhat sangkan hirup urang bagja?

Ayat: Jab 1:1, 2

Topik Saterusna: Naha urang bakal bagja lamun néangan loba duit jeung ngudag harta banda?

○●○ NGADATANGAN NU KAHIJI

Pananya: Naha urang bakal bagja lamun néangan loba duit jeung ngudag harta banda?

Ayat: 1Tim 6:9, 10

Topik Saterusna: Naon mangpaatna lamun urang tetep ngajaga pikiran nu positif?

○○● NGADATANGAN NU KADUA

Pananya: Naon mangpaatna lamun urang tetep ngajaga pikiran nu positif?

Ayat: Sil 17:22

Topik Saterusna: Kumaha carana supaya kulawarga tetep bagja sanajan aya kasusah?